Diagnostika a liečenie prístrojom DIACOM

 

 

Prístroj DIACOM pracuje na princípe biorezonancie, merajú sa informácie, ktoré má mozog o vlastnom tele. Tieto informácie sú komplexné, pretože každá živá bunka v tele komunikuje s mozgom. Pri vyšetrení si pacient nasadí slúchadlá a snímajú sa jeho signály z mozgu. Tieto signály sa porovnávajú so signálmi nahratými v zdravom tele a dá sa tak detekovať rozsah a druh poškodenia orgánov a čo je dôležité, dá sa nájsť aj čo spôsobuje poškodenie orgánov - teda rôzne patogény, ako sú parazity, baktérie, vírusy, plesne, toxíny a iné chemické látky. Dá sa dokonca nájsť v ktorej časti vyšetrovaného orgánu sa nachádzajú. Samozrejme, je to zložitejšie, ale veľmi zjednodušene to platí.

Na obrazovke monitora môže celý priebeh vyšetrenia sledovať aj pacient, uvidí postupne všetky svoje orgány aj so zobrazením miesta nákazy či poškodenia po nákaze.

Prístrojom sa tiež dá zistiť, ktorý z liečivých preparátov bude pre odstránenie zdravotného problému najúčinnejší.

Prístrojom DIACOM sa dá organizmus stimulovať k lepšej schopnosti regenerácie

Vyšetrenie je bezbolestné, trvá 90 až 120 minút, je vhodné aj pre deti (dajú sa zistiť napr. príčiny zníženej imunity, hyperaktivity či únavy).

Treba si uvedomiť, že každý zdravotný problém má svoju príčinu, neexistuje cho-roba bez príčiny a práve túto príčinu dokáže prístroj DIACOM nájsť. Vyšetrenie je veľmi presné, presnejšie ako prístrojom EAV. Uchováva sa v pamäti počítača a pri dalšom vyšetrení je možné porovnať predchádzajúce výsledky s novými a presvedčiť sa tak o úspešnosti liečby.

 

Objednávky na tel. : Ing. Ján Ostrovský - 0908 374 770