Tomu asi neuveríte, ale je to bomba !!!

                    Bomba          

 

Liečenie všetkých chorôb bez tabletiek a liekov !!!    

Ako ?

Frekvenčnou terapiou:

Vo veľkej väčšine prípadov sa ukazuje, že najväčšiu záťaž v našom organizme spôsobujú vírusy, baktérie, parazity a toxíny nimi vyprodukované. Môžu sa pohybovať od maličkých amébií, ktoré je možné zistiť len mikroskopom, až po pásomnice, dlhé niekoľko centimetrov. Ak budeme vytvárať našim stravovaním a životným štýlom pre nich vhodné prostredie, začnú sa premnožovať a napádať steny ľudských buniek, aby mohli rásť, pričom, uvoľňujú toxíny, ktoré poškodzujú tkanivá. Prostredníctvom vysielania nízkych frekvencií sa dajú zistené patogény /vírusy, baktérie, parazity/ likvidovať. Využívanie frekvenčných terapií je overená metóda, ktorá dokáže obrovským spôsobom stimulovať imunitný systém, čím postupne dochádza k postupnému vyliečeniu mnohých ochorení, ktoré snáď pretrvávajú už roky. Nedochádza len k odstraňovaniu príznakov, ale k likvidácii ich príčín. Vyliečenie z ochorenia potom prebieha postupne a podľa stavu organizmu.

Ako stimuluje frekvenčná terapia imunitný systém?

Predovšetkým tým, že za pomoci frekvenčného generátora sa ničia choroboplodné mikroorganizmy vo vnútri ľudského tela bez akýchkoľvek

negatívnych účinkov na ľudský organizmus. Pulzy, ktoré tkanivami prechádzajú, rozkmitajú membrány baktérií, vírusov a parazitov. Bunková membrána toto rozkmitanie vydrží len určitý čas a potom dochádza k jej pretrhnutiu a tým aj zničeniu choroboplodných mikroorganizmov. Membrány ľudských buniek sú rádovo stotisíckrát odolnejšie voči elektrickým pulzom oproti membránam patogénnych mikroorganizmov. Tento vedecky podložený fakt zaručuje, že frekvenčná terapia nemôže zdravé ľudské bunky zničiť alebo ich akokoľvek poškodiť.

Objednávky:   Ing. Ján Ostrovský, 0908 374 770